KATEKISIMU YA KANISA KATOLIKI

Kimetafsiriwa na Baraza la Maaskofu wa Tanzania

ISBN ISBN 9966-21-472-0

Pages 664

Publication 2012

Availability In Stock


Hard Copy

US $10

Katekisimu hii imekusudiwa kuwapa moyo na kuwasaidia kutayarisha katekisimu mpya za mahali zinazoweka maanani mazingira na tamaduni mbalimbali, zikilinda kwa uangalifu umoja wa imani na uaminifu kwa mafundisho Katoliki

Kindly do login to view ratings and cast your vote! Thank you.

Suggested Books


Leah and Rebecca
$0.4

Mario Marini
$3