KATEKISIMU YA KANISA KATOLIKI Ufupisho-Makini

Kimetafsiriwa na Baraza la Maaskofu wa Tanzania

ISBN 9966-08-297-2

Pages 208

Publication 2010

Availability In Stock


Hard Copy

US $8

Ufupisho-makini ni kiini sahihi na cha kweli cha Katekisimu ya Kanisa Katoliki. Unashika kwa ukamilifu viini-msingi vyote vya kielementi vilivyo dhati na misingi ya imani ya Kanisa; na hivyo unatupatia kitu kama Tembea nami Vademecum, inayowawezesha wanaoamini na wasioamini kupata taswira nzima ya imani Katoliki.

Kindly do login to view ratings and cast your vote! Thank you.

Suggested Books


Chris Mallia
$1.5

Sr Praxides Walumbe
$0.5