JINSIA UPEO WA WANAUME NA WANAWAKE

J. Nyenyembe

ISBN ISBN 9966-21-329-5

Pages 120

Publication 2000

Availability In Stock


Hard Copy

US $0.7

Mwandishi anaonesha kwamba mwanamke bado ananyanyaswa na kudharauliwa na kunyimwa haki yake. Anaeleza changamoto mbalimbali na hoja za kitaalamu. Hitilafu za wanaume zinaelezwa kikamilifu na jinsi wanawake wanavyojizalilisha.

Kindly do login to view ratings and cast your vote! Thank you.

Suggested Books


Kimetafsiriwa na Baraza la Maaskofu wa Tanzania
$5

Margaret Hill, Harriet Hill, Richard Bagg Baggé, na Pat Miersma
$3