UPONYAJI WA VIDONDA VYA ROHONI Jinsi Kanisa Linaweza Kusaidia

Margaret Hill, Harriet Hill, Richard Bagg Baggé, na Pat Miersma

ISBN 9966-08-384-7

Pages 107

Publication 2008

Availability In Stock


Hard Copy

US $3

Kitabu hiki kinalenga kuwasaidia viongozi wa Kanisa wanaoitwa kuwasaidia waumini wao baada ya mateso makubwa kutokea. Kitawasaidia pia watu wanaojitahidi na mambo yanayohusiana na mateso.

Kindly do login to view ratings and cast your vote! Thank you.